ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 20€/ΜΗΝΑ

Η ασφάλεια υγείας και ζωής του παιδιού μας είναι πολύ σημαντική. Ειδικά τώρα πια που γίνεται προσιτή και μπορεί να ξεκινήσει από 20€/μήνα.

Οι καλύψεις που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι οι εξής:
Α) Ιατρική κάλυψη, νοσηλεία σε περίπτωση ασθένειας ή επέμβασης και η αποκατάσταση της.
Β) Εξωνοσοκομειακή κάλυψη, δηλαδή παροχή πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία των συμβεβλημένων νοσοκομείων σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτου περιστατικού.
Γ) Αποταμιευτικό πρόγραμμα μέχρι την συμπλήρωση του 18ου ή του 21ου έτους της ηλικίας των παιδιών. Με το αποταμιευτικό πρόγραμμα μπορούμε να σχηματίσουμε ένα κεφάλαιο το όποιο θα βοηθήσει τα παιδιά να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους όνειρα ή τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.