Λογιστικεσ υπηρεσιεσ

Φοροτεχνικές εργασίες

  • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
  • Φ.Π.Α. Επιχειρήσεων
  • Μισθοδοσίες, Εργατικά, Ασφαλιστικά
  • Ενάρξεις-Διακοπές Επιχειρήσεων
  • Σύνταξη Μισθωτηρίων Συμφωνητικών 
  • Διεκπαιρεώσεις Υποθέσεων με Δ.Ο.Υ & Ασφαλιστικά Ταμεία

Επενδύσεις

  • Σύνταξη σε Χρηματοδοτικά (Προγράμματα ΕΣΠΑ)
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου