Η ιστοσελίδα μας είναι υπό κατασκευή.
Λογιστικό - Ασφαλιστικό Γραφείο
Επικοινωνήστε μαζί μας:Η εταιρεία ενισχύθηκε στα πλαίσια της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις “Vouchers for SMEs”»

Ανάδοχος φορέας καινοτομίας του έργου: Πανεπιστήμιο Κρήτης